Genealogie en Stambomen

De speurtocht naar familiebanden en aanverwanten is een boeiende en interessante bezigheid. Velen voelen zich dan ook geroepen tot het samenstellen van hun stamboom.

 

Akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters ouder dan 100/120 jaar.

De kerk- en burgerstand registers zijn raadpleegbaar in het archief van de Stedelijke Openbare Bibliotheek. Daar bevinden zich de kerk- en burgerstand registers vanaf 1606 tot en met 1914 van Izegem, Emelgem en Kachtem. Opzoekingen zijn vrij mogelijk tijdens de openingsuren.

 

Akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters jonger dan 100/120 jaar

Deze informatie is standaard niet openbaar; akten en registers mogen niet zelf ingekeken worden.

Het KB van 5 januari 2014 tot wijziging van het KB van 16 juli 1992 schept echter een nieuwe ontsluitingsvorm voor de bevolkingsregisters, namelijk het verkrijgen van info voor ‘genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden’. Het besluit trad in werking op 27 januari 2014 en voorziet een aantal mogelijkheden om informatie te bekomen.

 

Mede hierdoor krijgen wij steeds meer vragen om genealogische opzoekingen, zoals voor het  samenstellen van stambomen.

 

Voor het geval onze medewerkers omvangrijke en soms tijdrovende opzoekingen verrichten, behouden wij ons het recht een retributie te vragen.  Wij verwijzen hiervoor naar  ons GR besluit 15/12/2015 - art.1 punt c.

 

Link naar retributiereglement.

 

  • Een eenvoudige opzoeking door één van onze medewerkers  die minder dan een kwartier in beslag neemt is gratis.

  • Een omvangrijke opzoeking (meer dan een kwartier), uitgevoerd door onze diensten kost 30 euro per uur.  U richt u met uw schriftelijke aanvraag tot de dienst burgerzaken die een advies opmaakt over de opzoeking.

  • Mits een gunstig advies worden de opzoekingen aangevat na ontvangst van betaling van de retributie.

N.B.:

  • Informatie uit de registers van de burgerlijke stand kan verkregen worden mits toestemming van de familierechtbank.
  • Informatie uit de bevolkingsregisters kan verkregen worden mits schriftelijke toestemming van de betrokkene zelf, de eventuele partner, het eventueel kind of het schepencollege (in die rangorde!)