Bodemattest aanvragen

  • Grondeninformatieregister
    Deze databank van OVAM bevat alle gegevens over de bodemonderzoeken en saneringsprojecten die de OVAM ontving. Deze info is voor iedereen beschikbaar via het bodemattest. Dit vermeldt het besluit van de bodemonderzoeken. Is een bodemsanering noodzakelijk op het betreffende kadastraal perceel? Dan komt u dat ook te weten.De gemeentelijk inventaris is een lijst van gronden waarvoor ooit vergunningen werden afgeleverd voor activiteiten die als potentieel bodembedreigend worden beschouwd. De lijsten worden door de gemeenten doorgegeven aan de OVAM. Die neemt de gronden dan op in haar databank. Zit een grond in de gemeentelijke inventaris maar werd er nog geen oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd? Dan vermeldt het bodemattest dit ook.

  • Bodemattest
    Grond overdragen? Attest aanvragen!  Wilt u gronden overdragen? Dan bent u sinds 1 oktober 1996 verplicht om bij de OVAM een bodemattest aan te vragen voor u de overeenkomst sluit. Zo wordt uw potentiële koper geïnformeerd over de bodemkwaliteit. Een bodemattest vermeldt alle gegevens die de OVAM over een grond kent. Door een wijziging in het bodemdecreet, het VLAREBO en bijlage 1 van VLAREM I, is vanaf 1 juni 2015 een nieuw bodemattest van toepassing.Voor alle aanvragen voor bodemattesten die bij de OVAM toekomen vanaf 1 juni 2015 moet u gebruik maken van dit nieuwe aanvraagformulier voor bodemattesten.  Via de website van OVAM kunt u een attest aanvragen.

  • Het digitale bodemattest 
    Sinds 1 januari 2012 is ook het webloket voor het aanvragen van bodemattesten volledig vernieuwd.  Om een nog snellere service te verlenen worden de bodemattesten vanaf dan ook digitaal afgeleverd aan houders van een lopende rekening. Van zodra er attesten beschikbaar zijn wordt de aanvrager per mail verwittigd op het bij de OVAM gekende mailadres.  Het digitaal bodemattest is volledig rechtsgeldig en kan door de ontvanger afgedrukt worden. Het is in pdf-formaat en niet editeerbaar. Er kunnen wel gedeelten uit gekopiëerd worden voor opname in de (digitale) akten.  Via de website van OVAM kunt u het digitale bodemattest aanvragen .

Contact