Beleid Noord-Zuid

Het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking betreft hoofdzakelijk:

Sensibiliseren:

  • FairTradeGemeente campagne
  • Politieke actie 11.11.11

Ondersteunen van verenigingen of Izegemnaren die een project hebben in het Zuiden:

  • Projectsubsidies voor leden
  • Werkingssubsidies voor leden
  • Projectsubsidies voor niet-leden

Voor de periode 2009-2011 sloot Stad Izegem een convenant af met de Vlaamse Overheid. Hierin werden een aantal vooropgestelde doelstellingen bereikt binnen een termijn van 3 jaar. Ook voor de periode 2012-2013 werd de convenant goedgekeurd. Hierdoor ontving de stad van de Vlaamse Overheid subsidies.

Vanaf 2014 ging het Mondiaal Beleid op in het BBC-verhaal (Beleids-en Beheerscyclus). In het MJP (Meerjarenplan) - onder AP 60 (Actieplan) - zijn een aantal doelstellingen omschreven:

  • Inzetten van een halftijdse medewerker voor het ondersteunen van het beleid en het integreren van de visie rond ontwikkelingssamenwerking en Fair Trade in de stad
  • Izegem als duurzame een eerlijke gemeente: Het eerlijk ontbijt groeit verder uit als mondiaal gezinsevenement, waarbij Fair Trade in de aandacht wordt geplaatst door er telkens andere aspecten van te belichten; sensibiliserende acties en gerichte vorming ter bevordering van het bewustzijn van onze medewerkers en mandatarissen over de impact van  hun eigen werking en handelen; behouden van de Fair Trade titel als sterk medium om ons als gemeente voor duurzame consumptie te profileren en daarbij telkens lokaal inspelen op de gekozen jaarthema's
  • Verdere integratie van verantwoorde consumptie in eigen aankopen en ethisch beleggen