Nieuwe geluidsnormen

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

 

Voor wie?

Deze nieuwe normen kunnen gevolgen hebben voor uitbaters van bijvoorbeeld cafés, feestzalen en fitnesscentra en voor organisatoren van fuiven en andere muziekactiviteiten. In de nieuwe reglementering worden elektronisch versterkte muziekactiviteiten in drie categorieën ondergebracht, afhankelijk van het geluidsniveau:


Voor activiteiten met een blijvend karakter:

  • Categorie 1: het maximale geluidsniveau is kleiner of gelijk aan 85 dB(A);
    Geen aanvraag nodig
  • Categorie 2: het maximale geluidsniveau is groter dan 85 dB(A) en kleiner of gelijk aan 95 dB(A);
    Aanvraag indienen via meldingsformulier
  • Categorie 3: het maximale geluidsniveau ligt tussen 95 en 100 dB(A).
    Aanvraag indienen via Milieuvergunningsaanvraag

Hoe hoger de categorie, hoe meer begeleidende maatregelen je als exploitant of organisator van een muziekevenement moet nemen. Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau groter dan 100 dB(A) zijn niet toegelaten. Het College van Burgemeester en Schepenen kan wel geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.

 

Voor éenmalige activiteiten geldt de aanvraag niet-ingedeelde muziekactiviteit. Onder éenmalig verstaan we een muziekactiviteit in open lucht, tent of zaal zonder milieuvergunning.

 

Waarom?

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat de oren van het publiek en de medewerkers worden beschadigd. Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar.

 

Wat te doen?

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving zullen sommige organisatoren of uitbaters over een apparaat moeten beschikken dat het geproduceerde geluid meet en registreert. Meer info kan je bekomen bij de milieudienst van het stadsbestuur van Izegem.


In de brochure van de Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vind je alle informatie over de nieuwe wetgeving.

 

 

 

Contact