Beleid Kinderopvang

 "Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning" is een thema binnen het Lokaal Sociaal Beleid van Stad Izegem. Er is eveneens een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Dit overleg brengt alle relevante actoren rond de tafel en zorgt ervoor dat de doelstellingen die in het beleidsplan geformuleerd zijn, gerealiseerd worden.

Opvoedingsondersteuning is een relatief nieuw begip. Het decreet van juli 2007 omschrijft opvoedingsondersteuning als 'de laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen'. Opvoedingsondersteuning bestaat dan uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden bij het opvoeden.

Tijdens de Week van de Opvoeding staat opvoedingsondersteuning in de kijker. Elk jaar wordt hierrond een activiteit georganiseerd. De week van de opvoeding vindt plaats tussen 16 en 23 mei 2012.