Hart voor je Buurt

Het nodige kapitaal is voor het welslagen van uw wijkfeest maar al te dikwijls van onontbeerlijk belang. Een eerste belangrijke ruggensteun die het Stadsbestuur u kan bieden bestaat dan ook in het toekennen van een subsidie voor het organiseren van een buurt- of straatactiviteit.

 

Een financiële steun

Deze euro's worden niet zonder meer op uw rekening gestort. Uiteraard moet uw activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. Het feest dat gesubsidieerd wordt, kan van erg uiteenlopende aard zijn. Belangrijk is dat er aan cultuurprogrammering gedaan wordt. Of deze programmering dan plaats vindt bij een barbecue, een sinterklaasfeest, een kersthappening of een bonte avond, maakt niet uit. Voorwaarden zijn dat er cultuurprogrammatie is en dat iedereen van de straat of wijk welkom is.

 

Om er zeker van te zijn dat alle toekomstige pekkers hetzelfde denken, zijn er duidelijke spelregels. Het initiatief moet uitgaan van 'gewone' Izegemnaren. Het feestje moet plaatsvinden in Izegem en moet toegankelijk zijn voor mensen van de buurt. Alleen uw familie of vrienden uitnodigen voor bijvoorbeeld een barbecue behoort dus niet tot de mogelijkheden.

 

Het aanvraagformulier en het reglement vind je hier.

Contact

Dienst VES
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons

Wijkwerk
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.75 Contacteer ons