Adviezen op het meerjarenplan

Op 25 november 2013 werd een grote adviesavond georganiseerd. Daarbij werden alle adviesraden van de stad uitgenodigd voor een algemene voorstelling van het voorontwerp van meerjarenplan, samen met een toelichting van de financiële uitdagingen door burgemeester Bert Maertens en schepen Filip Motte. Alle leden van de raden hadden op 15 november de stukken die betrekking hebben op het meerjarenplan (zeer ruim geïnterpreteerd) ontvangen.

Het ging om volgende stukken:

  1. Het voorstel van meerjarenplan van de komende legislatuur
  2. Het voorstel van investeringen
  3. De voorstellen tot wijzigingen retributies en belastingen
  4. De voorstellen tot wijzigingen toelagen en reglementen

 Al deze adviezen werden gebundeld tot een grote adviesbundel. Daarin is eveneens het antwoord van het schepencollege op deze adviezen verwerkt.
Op 9 december gaf het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) ook nog een bijkomend advies ivm de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang.

 

Overzicht van de adviesraden:

Adviesraad

datum advies

GECORO

maandag   25 november 2013

MINA-raad

maandag   25 november 2013

Stedelijke Economische Raad - cel   bedrijven

maandag   25 november 2013

Stedelijke Economische Raad - cel   kleinhandel

maandag   25 november 2013

Stedelijke Economische Raad - cel   land- en tuinbouw

maandag   25 november 2013

Noord-Zuidraad (GROS)

maandag   25 november 2013

Intermediairen Integratie

maandag   18 november 2013

Integratie (RID)

maandag   25 november 2013

Jeugdraad

maandag   25 november 2013

Sportraad

maandag   25 november 2013

Gezins- en Welzijnsraad

maandag   25 november 2013

Seniorenraad en Centrumraad

maandag   25 november 2013

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

maandag   25 november 2013

Wijkraden en deelnemers I100

maandag   25 november 2013

Beheersorgaan De Leest

maandag   25 november 2013

Beheerraad stadsbibliotheek

maandag   25 november 2013

Beheerraad SAMW

maandag   25 november 2013

Beheersorgaan Musea

maandag   25 november 2013

Cultuurraad

woensdag   27 november 2013

Comité Externe Relaties

maandag   25 november 2013

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), bijkomend advies

maandag    9 december 2013 

 

Wat betreft de toelagen, belastingen, retributies en andere reglementen werden de principes reeds voorgelegd op de adviesavond van 25 november 2013. Op 6 december werden de definitieve teksten van de reglementen (eventueel aangepast door het college van burgemeester en schepenen na beraadslaging van de adviezen) bezorgd aan de adviesraden. De raden die hierop nog een definitief advies hebben geformuleerd staan hieronder opgenomen, met het desbetreffende verslag.

 

Adviesraad

datum advies

GECORO

12 december 2013

MINA-raad

 

Stedelijke Economische Raad - cel   bedrijven

12 december 2013

Stedelijke Economische Raad - cel   kleinhandel

12 december 2013

Stedelijke Economische Raad - cel   land- en tuinbouw

Noord-Zuidraad (GROS)

Intermediairen Integratie

Integratie (RID)

Jeugdraad

Sportraad

Gezins- en Welzijnsraad

Seniorenraad en Centrumraad

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Wijkraden en deelnemers I100

Beheersorgaan De Leest

Beheerraad stadsbibliotheek

Beheerraad SAMW

Beheersorgaan Musea

Cultuurraad

Comité Externe Relaties

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), bijkomend advies

Contact

Stafdienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.66 Contacteer ons