Winterbestrijding

Als het sneeuwt en ijzelt, moeten de wegen berijdbaar gemaakt worden. Daar zorgt de dienst openbare werken voor, met aandacht voor alle weggebruikers. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen voetpaden, fietspaden en autowegen.

 

1. Autowegen.

Omdat het praktisch niet haalbaar is om alle wegen te strooien, werd een strooiplan opgemaakt gebaseerd op het volgende:

 • allerhoogste prioriteit is het vrijmaken van de bruggen, vertrekpunten van de hulpdiensten en routes voor het openbaar vervoer.
 • schoolomgevingen, bovenlokale fietsroutes, verbindingswegen van en naar het centrum en buurgemeentes en ontsluitingswegen voor de bedrijventerreinen krijgen eveneens een prioritaire behandeling.
 • in woonwijken is er voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer. Het effect van het strooien is hierdoor eerder beperkt bij sneeuw of ijzel. Bij winterbestrijding wordt er wel voor gezorgd dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een gestrooide weg kunnen bereiken. De verzamelwegen van een wijk zijn dus wel mee opgenomen in het strooiplan.

Het strooiplan kan je ook digitaal terugvinden . Als je toch nog hinder zou ondervinden, kan je altijd je bemerkingen doorgeven aan de strooitelefoon (051/30.18.78). Eveneens kan je dit melden aan sneeuw@izegem.be
In functie van de bevoorrading en de aanrijroutes is het mogelijk dat de strooidienst afwijkt van het gebruikelijke plan en dat secundaire wegen al mee gestrooid worden met prioritaire wegen.

 

2. Voetpaden.

De stad vraagt om de voetpaden voor je deur zelf vrij te maken. Dit is opgenomen in het politiereglement van de stad. Hieronder vind je enkele tips:

 • strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect.
 • ruimen doe je het best met een sneeuwschop of met een harde borstel.
 • verplaats het probleem niet naar de rijweg of het fietspad. Maak hoopjes sneeuw aan op de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes.
 • zout heeft pas effect wanneer het ingelopen is. Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan invriezen.
 • giet bij vriesweer nooit water op de stoep.
 • wacht om je auto te wassen tot het dooit.
 • wees solidair met je buren als zij zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen.
 • Ben je zelf niet in de mogelijkheid om je voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken? Dan kan je steeds de sneeuwtelefoon bellen.

 

 

3. Fietspaden.

Naast het vrijmaken van de wegen besteedt de dienst openbare werken ook speciale aandacht aan het vrijmaken van vrijliggende en andere fietspaden.

 

Contact

Mobiliteit
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.29 Contacteer ons

Openbare Werken
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.71 Contacteer ons