Seniorenraad

De Stedelijke Seniorenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende erkende Izegemse seniorenbonden, aangevuld met de Schepen voor Senioren, de voorzitter van het OCMW en vertegenwoordigers van de seniorenacademie en het comité seniorendag.
De leden worden om de 6 jaar verkozen, bij de start van de nieuwe legislatuur van de gemeenteraad.

De Stedelijke Seniorenraad heeft als doel, los van elke politieke, religieuze of ideologische overtuiging, aan het College van Burgemeester en Schepenen adviezen uit te brengen of voorstellen te doen betreffende problemen en belangen die de Izegemse senioren aangaan.

Naast de maandelijkse bestuursledenvergadering in het Izegemse stadhuis worden de volgende activiteiten jaarlijks ingericht :

maartvorming voor de besturen van de verschillende seniorenbonden bowling en volkssportennamiddag in samenwerking met de sportdienst
apriltrofeekaarting
junihalve-daguitstap voor alle 80-plussers
augustus- septemberom de 2 jaar wordt voor de senioren een speciale voorstelling georganiseerd van het wereldfolklorefestival of van Izegem Zomert
septemberseniorendag met daaraan gekoppeld het kampioenschap volkssporten
september-oktobervoordrachtenreeks van de seniorenacademie met zowel culturele, medische, sociale,… onderwerpen
oktoberfietstocht in samenwerking met de milieuraad
novemberzweminstuif 50-plussers
bedankingsfeest voor medewerkers en vrijwilligers
seniorenfeest met show-programma
decemberbezoek aan alle 90-plussers met een nieuwjaarsattentie

 

Contact

Dienst samenleving VES
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons