Rijbewijzen

Rijbewijs

De pasfoto op je identiteitskaart wordt gebruikt voor je rijbewijs. Is de foto van je identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend? Dan breng je best één recente pasfoto mee.

Als je geslaagd bent voor het praktisch examen en je bereikte de nodige minimumleeftijd voor de categorie, kan je een definitief rijbewijs aanvragen.

 

Wat moet je meebrengen?

 

 

Definitief rijbewijsVernieuwingNieuwe cat.Verlenging/toevoeging med. geschiktheidBehalen vakbekwaamheidVerlenging vakbekwaamheid
Identiteitskaartxxxxx
Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (praktisch examen)xx
Voorlopig of oud rijbewijsxxxxx
Formulier medische geschiktheidcat. C/Dx
Attest vakbekwaamheidx
Prijs25 EURO
Levertijd4 werkdagen

 

Wanneer vernieuwen?

Is je rijbewijs beschadigd of je foto niet meer gelijkend, kan je op elk moment een nieuw rijbewijs komen aanvragen.

Een oud papieren model, Europees erkend, is in principe levenslang geldig. Ben je moeilijk te herkennen op je foto, dan raden wij aan je rijbewijs toch te komen vernieuwen.

Een oud papieren model die nog niet Europees erkend is, moet omgewisseld worden.

Loopt je medische geschiktheid ten einde, kom dan tijdig met een nieuw geschiktheidsformulier langs op onze dienst.

Loopt je vakbekwaamheid ten einde, kan je langskomen nadat je het nodige aantal lessen volgde.

Voorlopig rijbewijs

Slaagde je voor je theoretisch examen, dan kan je bij de dienst bevolking een voorlopig rijbewijs aanvragen. Er bestaan vier modellen:

 

  1. Voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleider (categorie B)
  2. Voorlopig rijbewijs 36 maanden met begeleider (categorie B)
  3. Voorlopig rijbewijs 12 maanden met begeleider (categorie B). Dit rijbewijs kan je éénmalig aanvragen wanneer je voorlopig rijbewijs van 18 maanden of 36 maanden verlopen is. Je theoretisch examen moet nog geldig zijn. 
  4. Voorlopig rijbewijs model 3 (categorieën A, C, D). Voor dit rijbewijs is een begeleider verplicht, uitgezonderd voor de categorieën A.

 

Wat moet je meebrengen?


Model 18 MModel 36 MModel 12 MModel 3
Identiteitskaartxxxx
Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (theoretisch examen)xxx
Bekwaamheidsattest van de rijschool (20 uren praktijkonderricht)
20 uren praktijkonderrichtx
6 uren praktijkonderrichtx
Gegevens en handtekening van de begeleiderxxcat. C/D
Begeleidersattest(en)xx
Prijs25 euro
Levertjd4 werkdagen

 

Tip!

Ga altijd na of je begeleider aan alle voorwaarden voldoet.

Internationaal rijbewijs

De Belgische rijbewijzen afgeleverd na 1/01/1989, zijn Europees erkend. Ben je van plan te rijden in een niet-Europees land, heb je in de meeste gevallen een internationaal rijbewijs nodig.

Een internationaal rijbewijs is een aanvullend document naast het gewoon rijbewijs en is 3 jaar geldig.

 

Wat moet je meebrengen?

 

Je identiteitskaart, één recente, duidelijke pasfoto, een geldig Belgisch rijbewijs, je oud internationaal rijbewijs.

Prijs: 21 euro

Levertijd: maximum 2 werkdagen.

 

Europees rijbewijs in bankkaartmodel

bankkaartmodel Europees rijbewijs

Wie een nieuw Europees rijbewijs in bankkaartformaat wil, kan daarvoor terecht in het stadhuis. De omwisseling zal, in de mate van het mogelijke, parallel verlopen met de vernieuwing van de identiteitskaart zodat je slechts eenmaal naar het stadhuis moet voor beide documenten. Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig.

 

De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. 

 

 

Wat moet ik doen wil ik een nieuw rijbewijs hebben?

Je moet je aanbieden op de dienst Bevolking, loket rijbewijzen met

 

  • je oud Belgisch rijbewijs
  • de pasfoto vanop je identiteitskaart wordt gebruikt voor je rijbewijs.  Is de foto van je identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend dan breng je best 1 recente pasfoto mee
  • 25 euro

Indien alle aangeboden documenten correct en aanwezig zijn start de medewerker de aanvraag van het rijbewijs. Het rijbewijs ligt na 4 werkdagen voor je klaar.

 

 

 

 

 

Rijbewijs verloren of gestolen?

Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij de lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kan je ter plaatse aangifte doen, maar je moet dat zeker ook nog doen bij een Belgische politiedienst. Met het attest van verlies kan je een nieuw rijbewijs aanvragen.

 

Opgelet! Het attest van verlies vervangt je rijbewijs niet, je moet dus eerst een duplicaat van jouw rijbewijs afhalen, alvorens je een voertuig bestuurt.

Info rijbewijs

Voor vragen in verband met je rijbewijs kan je steeds terecht op de dienst bevolking.

Hier kan je ook een kijkje nemen:

 

 

Tip!

Gratis rijbewijs biedt gratis en up-to-date een theoriecursus voor de diverse rijbewijzen, gratis oefenvragen, uitleg rond praktijk en een gratis nieuwsbrief over wetswijzigingen.