Rijbewijzen

Rijbewijs

Als je geslaagd bent voor het praktisch examen, kan je een definitief rijbewijs aanvragen.

 

Bijkomende voorwaarde:

  • Je moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. 
  • Voor de categorie A3 moet je de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

 

Rijbewijs
Identiteitskaartx
Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (theoretisch examen)x
Voorlopig of oud rijbewijsx
Prijs origineel25 EURO
Prijs duplicaat25 EURO

 

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen. Ook deze sites zijn interessant:

Je vindt er allerlei informatie over de verschillende soorten rijbewijzen, voorwaarden, medische geschiktheid,...

 

Tip!

Gratis rijbewijs biedt gratis en up-to-date de theorie voor de diverse rijbewijzen; gratis oefenvragen; gratis uitleg praktijk; een gratis nieuwsbrief waarmee bezoekers geïnformeerd worden over wetswijzigingen. Jongeren die praktijkopleiding volgen, kunnen een praktijkhandboek in PDF verkrijgen en gratis kortingsbons voor een rijschool naar keuze afprinten.

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs bestaat in 3 vormen.

  1. Voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleider
  2. Voorlopig rijbewijs 36 maanden met begeleider
  3. Voorlopig rijbewijs model 3

De voorlopige rijbewijzen 18 en 36 maanden zijn enkel voor rijbewijzen categorie B.

Het voorlopig rijbewijs model 3 is er voor alle categorieën uitgezonderd categorie B. Voor dit rijbewijs is een begeleider verplicht uitgezonderd voor de categorieën A3, A< en A

Wat moet je meebrengen?

Voorlopig rijbewijs 18 maandenVoorlopig rijbewijs 36 maandenVoorlopig rijbewijs model 3
Identiteitskaartxxx
Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (theoretisch examen)xxx
Bekwaamheidsattest van de rijschool (20 uren praktijkonderricht)x
Gegevens en handtekening van de begeleiderxx
Prijs origineel25 EURO
Prijs duplicaat25 EURO

Internationaal rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is een document naast het gewoon rijbewijs en is 3 jaar geldig.

 

Bijkomende voorwaarde:

Over een Belgisch rijbewijs beschikken en minimum 18 jaar zijn.

 

Internationaal rijbewijs
Identiteitskaartx
1 recente, duidelijke pasfotox
Geldig Belgisch rijbewijsx
Prijs origineel21 EURO

 

Wil je meer info over de verschillende soorten rijbewijzen, voorwaarden, medische geschiktheid...

Raadpleeg de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer of de portaalsite belgium.be

Europees rijbewijs in bankkaartmodel

bankkaartmodel Europees rijbewijs

Wie een nieuw Europees rijbewijs in bankkaartformaat wil, kan daarvoor terecht in het stadhuis. De omwisseling zal, in de mate van het mogelijke, parallel verlopen met de vernieuwing van de identiteitskaart zodat je slechts eenmaal naar het stadhuis moet voor beide documenten. Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig.

 

De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. 

 

 

Wat moet ik doen wil ik een nieuw rijbewijs hebben?

Je moet je aanbieden op de dienst Bevolking, loket rijbewijzen met :

  • het aanvraagformulier (na slagen in het praktijkexamen)
  • of je oud Belgisch rijbewijs
  • of je attest van verlies/diefstal
  • de pasfoto vanop je identiteitskaart wordt gebruikt voor je rijbewijs.  Is de foto van je identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend dan breng je best 1 recente pasfoto mee
  • 25 euro

Indien alle aangeboden documenten correct en aanwezig zijn start de medewerker de aanvraag van het rijbewijs. Het rijbewijs ligt na 4 werkdagen voor je klaar. Wat de voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen betreft, verandert er voorlopig niets.

 

Waarom een nieuw rijbewijs?
Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart en zal geen chip bevatten. De invoering van het nieuwe rijbewijs is het gevolg van een verplichting die Europa aan haar lidstaten oplegt. Europa streeft ernaar dat elke lidstaat een rijbewijs aflevert volgens een conform model met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. Op die manier wil men het papieren document doen verdwijnen wat meteen ook het risico op fraude, diefstal en vervalsingen zal verkleinen. Doordat een externe firma instaat voor de productie van de kaarten, zal de kaart 25 euro kosten.

 

Uitgebreide info op de portaalsite belgium.be en op FOD Mobiliteit en Vervoer .

 

 

Rijbewijs verloren of gestolen?

Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij de lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kan je ter plaatse aangifte doen, maar je moet dat zeker ook nog doen bij een Belgische politiedienst. Met het attest van verlies kan je een nieuw rijbewijs aanvragen.

 

Opgelet! Het attest van verlies vervangt je rijbewijs niet, je moet dus eerst een duplicaat van jouw rijbewijs afhalen, alvorens je een voertuig bestuurt.