Identiteit

Elektronische identiteitskaart eID

Wat?

Elektronische identiteitskaartIedere Belg die tenminste 12 jaar oud en ingeschreven is in het bevolkingsregister moet houder zijn van een identiteitskaart. Dit is een elektronisch document ter grootte van een bankkaart. Het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip. Bij verhuis moet dus geen nieuwe kaart afgeleverd worden.

Het dragen van de kaart is slechts verplicht vanaf de leeftijd van 15 jaar.

 

De elektronische identiteitskaart heeft drie belangrijke functies:

 • men kan er zijn identiteit mee bewijzen
 • het is een reisdocument binnen de landen van de Europese Unie
 • het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten (e-government).

De kaart wordt uitgereikt indien:

 • je 12 jaar geworden bent
 • de oude kaart verstrijkt
 • de foto niet meer gelijkend is
 • je naam, voornaam of geslacht gewijzigd is
 • je identiteitskaart werd beschadigd, verloren of gestolen
 • je vrijwillig een nieuwe kaart aanvraagt .

Hoe?

Je wordt schriftelijk uitgenodigd om persoonlijk naar de dienst bevolking van het stadhuis te komen om het basisdocument met pasfoto te komen ondertekenen. Een drietal weken na de ondertekening van het basisdocument ontvang je via de post een omslag met de pin- en de pukcode van de elektronische identiteitskaart. Vanaf dan mag je je aanbieden in het stadhuis, met deze codes en je oude identiteitskaart om je nieuwe identiteitskaart af te halen.

 

Meebrengen?

 • de uitnodiging
 • een recente pasfoto met witte achtergrond , in vooraanzicht met belichting in alle delen van het gezicht, voldoende scherp en met een juiste verhouding van het hoofd op de foto.
  De recente richtlijnen zijn zeer streng. Neem vooraf de aanvaardingscriteria ivm de fotokwaliteit door.
 • de oude identiteitskaart of het bewijs van verlies of diefstal
 • een bedrag van 18 euro (cash of bancontact).

Prijs en leveringstermijn?

 

aanvraagprocedureleveringstermijnprijs vanaf 01/01/2020
normale procedure2 à 3 weken18,10 euro
spoedprocedure IzegemD+1101 euro
extreme spoedprocedure (Burssel)Spoed Brussel134 euro


Info?

 

Kids-ID

Kids-IDWat?

De elektronische identiteitskaart voor kinderen of de 'Kids-ID' is het identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf.  Dit is vergelijkbaar met de elektronische identiteitskaart voor volwassenen. 
De kids-ID is een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa en enkele niet-Europese landen.

 

Waarom een Kids-ID?

 • goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar
 • geldig reisdocument voor de meeste Europese landen en enkele niet-Europese landen
 • telefoon-cascadesysteem 'hallo-ouders' waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie

Hoe aanvragen?

 • dienst bevolking stadhuis
 • door de ouders of de personen met het ouderlijk gezag

Prijs en leveringstermijn?

aanvraagprocedureleveringstermijnprijs vanaf 01/01/2020
normale procedure2 à 3 weken7 euro
spoedprocedureD+191,30 euro
extreme spoedprocedureSpoed Brussel124,40 euro

 

De eerste kids-ID is gratis voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020.

 

Wat meebrengen?

 • 1 recente (professionele) pasfoto met lichte, egale achtergrond
 • ook het kind zelf moet aanwezig zijn

Geldigheidsduur?

De Kids-ID  kaart heeft een geldigheidsduur van drie jaar en is geldig tot en met de dag die de twaalfde verjaardag voorafgaat. Want vanaf twaalf jaar heeft het kind immers een elektronische identiteitskaart.

 

Meer info?

 • Voor reizen naar het buitenland kan je op diplomatie.belgium nagaan of een kids-ID voldoende is , of dat er een reispas vereist is.
 • Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen. Op de kaart staat het telefoonnummer 078/15.03.50 vermeld. Als ouders kan je aan dit nummer een lijst met nummers van contactpersonen koppelen (mama, papa, oma,...) die achtereenvolgens worden gecontacteerd.  Meer hierover op Hallo Ouders.
 • Alles over de Kids-ID op ibz.rrn.fgov.be - vlaanderen.be eid.be

 

Pin-puk: aanvraag nieuwe code

Het gebruik van de elektronische identiteitskaart vormt soms een probleem als je de PIN-code niet meer kent. In dat geval kan je een nieuwe PIN/PUK-code aanvragen.

 

Dat kan via:

Voorlopig wordt de brief met nieuwe PIN/PUK-code naar het stadsbestuur verzonden.
Wij verwittigen je dan zodra de gevraagde codes beschikbaar zijn.

Meer info:

Verlies of diefstal identiteitskaart

Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtsbijzijnde politiebureau of bij de lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kan je ter plaatse aangifte doen, maar je moet dat zeker ook nog doen bij een Belgische politiedienst. Met het attest van verlies kan je een nieuw rijbewijs aanvragen bij de dienst bevolking van je gemeente.


Opgelet! Het attest van verlies vervangt je rijbewijs niet, je moet dus eerst een duplicaat van je rijbewijs afhalen, voor je je voertuig opnieuw mag besturen.

Contact

Bevolking
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.13 Contacteer ons