Identiteit

Elektronische identiteitskaart eID

Wat?

Elektronische identiteitskaartIedere Belg die tenminste 12 jaar oud en ingeschreven is in het bevolkingsregister moet houder zijn van een identiteitskaart. Dit is een elektronisch document ter grootte van een bankkaart. Het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip. Bij verhuis moet dus geen nieuwe kaart afgeleverd worden.

Het dragen van de kaart is slechts verplicht vanaf de leeftijd van 15 jaar.

 

De elektronische identiteitskaart heeft drie belangrijke functies:

 • men kan er zijn identiteit mee bewijzen
 • het is een reisdocument binnen de landen van de Europese Unie
 • het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten (e-government).

De kaart wordt uitgereikt indien:

 • je 12 jaar geworden bent
 • de oude kaart verstrijkt
 • de foto niet meer gelijkend is
 • je naam, voornaam of geslacht gewijzigd is
 • je identiteitskaart werd beschadigd, verloren of gestolen
 • je vrijwillig een nieuwe kaart aanvraagt .

Hoe?

Je wordt schriftelijk uitgenodigd om persoonlijk naar de dienst bevolking van het stadhuis te komen om het basisdocument met pasfoto te komen ondertekenen. Een drietal weken na de ondertekening van het basisdocument ontvang je via de post een omslag met de pin- en de pukcode van de elektronische identiteitskaart. Vanaf dan mag je je aanbieden in het stadhuis, met deze codes en je oude identiteitskaart om je nieuwe identiteitskaart af te halen.

 

Meebrengen?

 • de uitnodiging
 • een recente pasfoto met witte achtergrond , in vooraanzicht met belichting in alle delen van het gezicht, voldoende scherp en met een juiste verhouding van het hoofd op de foto.
  De recente richtlijnen zijn zeer streng. Neem vooraf de aanvaardingscriteria ivm de fotokwaliteit door.
 • de oude identiteitskaart of het bewijs van verlies of diefstal
 • een bedrag van 18 euro (cash of bancontact).

Prijs en leveringstermijn?

 

aanvraagprocedureleveringstermijnprijs vanaf 01/01/2018
normale procedure2 à 3 weken18 euro
spoedprocedure3 werkdagen90 euro
extreme spoedprocedure2 werkdagen130 euro


Info?

 

Kids-ID

Kids-IDWat?

De elektronische identiteitskaart voor kinderen of de 'Kids-ID' is het identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf.  Dit is vergelijkbaar met de elektronische identiteitskaart voor volwassenen. 
De kids-ID is een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa en enkele niet-Europese landen.

 

Waarom een Kids-ID?

 • goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar
 • geldig reisdocument voor de meeste Europese landen en enkele niet-Europese landen
 • telefoon-cascadesysteem 'hallo-ouders' waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie

Hoe aanvragen?

 • dienst bevolking stadhuis
 • door de ouders of de personen met het ouderlijk gezag

Prijs en leveringstermijn?

aanvraagprocedureleveringstermijnprijs vanaf 01/01/2018
normale procedure2 à 3 weken7 euro
spoedprocedure3 werkdagen90 euro
extreme spoedprocedure2 werkdagen130 euro

 

Wat meebrengen?

 • 1 recente (professionele) pasfoto met lichte, egale achtergrond
 • ook het kind zelf moet aanwezig zijn

Geldigheidsduur?

De Kids-ID  kaart heeft een geldigheidsduur van drie jaar en is geldig tot en met de dag die de twaalfde verjaardag voorafgaat. Want vanaf twaalf jaar heeft het kind immers een elektronische identiteitskaart.

 

Meer info?

 • Voor reizen naar het buitenland kan je op diplomatie.belgium nagaan of een kids-ID voldoende is , of dat er een reispas vereist is.
 • Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen. Op de kaart staat het telefoonnummer 078/15.03.50 vermeld. Als ouders kan je aan dit nummer een lijst met nummers van contactpersonen koppelen (mama, papa, oma,...) die achtereenvolgens worden gecontacteerd.  Meer hierover op Hallo Ouders.
 • Alles over de Kids-ID op ibz.rrn.fgov.be - vlaanderen.be eid.be

 

Pin-puk: aanvraag nieuwe code

Het gebruik van de elektronische identiteitskaart vormt soms een probleem als je de PIN-code niet meer kent. In dat geval kan je een nieuwe PIN/PUK-code aanvragen.

 

Dat kan via:

Voorlopig wordt de brief met nieuwe PIN/PUK-code naar het stadsbestuur verzonden.
Wij verwittigen je dan zodra de gevraagde codes beschikbaar zijn.

Meer info:

Verlies of diefstal identiteitskaart

Kaart verloren of gestolen?

 • Doe onmiddellijk aangifte. Dat kan bij de politie van de plaats waar je het verlies of de diefstal vaststelde, of bij de dienst bevolking van je hoofdverblijfplaats.
 • Logo DOC STOPNeem ook onmiddellijk contact op met DOC STOP. Van overal ter wereld en 24 uur per dag kun je bellen naar het gratis nummer 00800 2123 2123. In landen waar dit 0800-nummer toch niet bereikbaar zou zijn, kun je bellen naar het nummer +32 2 518 21 23.

Je elektronische identiteitskaart bevat op de microchip een aantal persoonlijke gegevens: je adres, je elektronische handtekening,... Net zoals bij een verloren bankkaart is het belangrijk dat je je elektronische identiteitskaart laat blokkeren bij verlies of diefstal, zodat je eID onbruikbaar wordt voor online-toepassingen of elektronische handtekeningen.

Op www.checkdoc.be kun je de status van je eID zien. Banken en andere instanties gebruiken die website om na te gaan of een identiteitsdocument niet gestolen, verloren of ongeldig is. Dankzij DOC STOP en Checkdoc ben je beschermd tegen frauduleus gebruik van je verloren of gestolen eID.

 

Teruggevonden of niet?

Als je de kaart terugvindt binnen de 7 dagen vanaf de aangifte van verlies, meld je dan zo snel mogelijk aan de balie van de dienst bevolking van het stadhuis. De kaart wordt door ons opnieuw geactiveerd. Als de kaart niet wordt teruggevonden binnen de 7 dagen, wordt de annulatie van de kaart definitief. De procedure voor het opstarten van een nieuwe kaart is noodzakelijk. Kom langs aan de balie van het stadhuis met een recente foto en 18 euro voor de aanvraag van een nieuwe kaart.

Contact

Bevolking
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.13 Contacteer ons