Overlijden

Nieuwe brochure:
Vroeg of laat raakt iedereen betrokken bij de voorbereiding van een begrafenis of crematie van een overleden dierbare. Voor de nabestaanden zijn er dan heel wat zaken die geregeld moeten worden. Deze brochure van de stad helpt je vooruit.

 

Zorgen voor morgen...samen kiezen voor een waardig levenseinde

De brochure 'Zorgen voor morgen ... Samen kiezen voor een waardig levenseinde' wil ons aanzetten om na te denken en te overleggen met onze naasten en zorgverleners over de planning en de organisatie van ons levenseinde.

 

Deze brochure is een initiatief van het intermutualistisch college West-Vlaanderen met de steun van van de provincie West-Vlaanderen.