Overlijden

Nieuwe brochure:
Vroeg of laat raakt iedereen betrokken bij de voorbereiding van een begrafenis of crematie van een overleden dierbare. Voor de nabestaanden zijn er dan heel wat zaken die geregeld moeten worden. Deze brochure van de stad helpt je vooruit.

 

Aangifte overlijden

De wet voorziet geen echte termijn om aangifte van een overlijden te doen. Door de noodzaak om te voorzien in de begrafenis, is men uiteraard verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, vermits hij alleen bevoegd is om toelating tot begraven te geven. De aangifte van het overlijden gebeurt gewoonlijk door de begrafenisondernemer.


Bij de aangifte moet men in het bezit zijn van:

  • een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer
  • de identiteitskaart
  • het trouwboekje
  • eventueel het rijbewijs van de overleden

De begrafenis vindt plaats ten laatste vijf dagen na het overlijden. 

Zorgen voor morgen...samen kiezen voor een waardig levenseinde

De brochure 'Zorgen voor morgen ... Samen kiezen voor een waardig levenseinde' wil ons aanzetten om na te denken en te overleggen met onze naasten en zorgverleners over de planning en de organisatie van ons levenseinde.

 

Deze brochure is een initiatief van het intermutualistisch college West-Vlaanderen met de steun van van de provincie West-Vlaanderen.

Afstand van organen

Aanvraag via het e-loket

Bij de dienst Bevolking kan je laten registreren dat je bereid bent om na jouw overlijden organen af te staan of je daartegen uitdrukkelijk te verzetten. Je vult hiervoor een formulier in. Deze verklaring wordt in het bevolkingsregister geregistreerd.

Laatste wilsbeschikking

Aanvraag via het e-loket

Via het e-loket kan je een officiële laatste wilsbeschikking laten vastleggen. Je kan zelf bepalen of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie na jouw overlijden. In dat document kan je ook aangeven volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden.

 

Deze verklaring is niet van toepassing op erven of schenken. Meer informatie over erven en schenken kan je vinden op Notaris.be.

Attesten en uittreksels burgerlijke stand

Aanvraag via het e-loket

Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de burgerlijke stand van de stad akten op. Dat gebeurt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Deze akten worden bewaard in het register burgerlijke stand.

 

 

 

Via het e-loket kan je verschillende afschriften en/of uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand aanvragen:

  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte
  • Overlijdensakte
  • Echtscheidingsakte
  • Erkenningsakte