Geboorten

De erkenning van een kind

Wanneer je als ongehuwd paar een kind krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderzijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam geregistreerd.

 

Een kind kan erkend worden :

 • voor de geboorte, vanaf de zesde maand van de zwangerschap met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum.  
 • bij de geboorteaangifte zelf 
 • na de geboorte

Voordelen erkenning voor de geboorte:

 • de vader kan de geboorte alleen aangeven
 • de vader kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen
 • het kind krijgt automatisch de familienaam van de vader

Beide ouders moeten samen aanwezig zijn om het kind te erkennen.

De wetgeving over de erkenning van een kind is erg complex, raadpleeg hiervoor best de dienst Burgerlijke Stand.

 

Meer info?

 

 

 

Aangifte geboorte

Elke geboorte die plaats vindt op het grondgebied van Izegem moet aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van Izegem. Of de ouders wel of niet in Izegem wonen, speelt geen rol. Alleen de geboorteplaats van je kind is belangrijk.

 

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte door de vader, de moeder of door beiden.

Is de 15e kalenderdag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan verlengt dit de termijn tot de eerstvolgende werkdag.

 

Wat moet je meebrengen?

 • Identiteitskaart van de beide ouders
 • het attest van geboorte (Model I) ingevuld en ondertekend door de geneesheer of vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was
 • het huwelijksboekje of een huwelijksakte of de erkenningsakte

Bij de aangifte krijg je volgende documenten:

 • een bewijs om het kraamgeld te bekomen in het kader van de kinderbijslag. 
 • een bewijs om de zwangerschaps- en of rustvergoeding in het kader van de ziekte en invaliditeitsverzekering te ontvangen. 
 • een aantal uittreksels uit de geboorteakte van het kind.
 • een formulier voor de verplichte inenting van je kind tegen kinderverlamming (poliomyelitis). 

 

Geboortegeschenk

Geboortegeschenk

Aan de gezinnen die hun officiële verblijfsplaats hebben in Izegem op het ogenblik van de geboorte wordt een geschenk toegekend. 

 

Je wordt automatisch door de dienst burgerlijke stand uitgenodigd om het geschenk af te halen.

 

Vaccinatie polio

 

 

Vaccinatie tegen polio is de enige verplichte vaccinatie voor alle kinderen in België. Bij de geboorteaangifte ontvang je het formulier 'attest voor inenting tegen kinderverlamming'.

Na de inentingen moet het attest door de geneesheer worden ingevuld. Breng het binnen bij de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats, voor dat je kindje 18 maanden wordt.

 

Meer info:

 

 

 

 

 

Adoptie

Sedert 1 september 2005 is de nieuwe adoptiewetgeving van kracht. Voor meer informatie over de huidige voorwaarden en procedures in België en in het buitenland kan je hier terecht:

Contact

Burgerlijke Stand
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.08 Contacteer ons