Wapenschild

Wapenschild stad IzegemOnder het Hollandse bewind kreeg Izegem de titel van stad toebedeeld. Een officieel document van 20 oktober 1819 bepaalde daarbij het volgende wapen: 'een schild van zilver beladen met een kruis en gecantonneerd van drie jonge eendjes zonder bek en pooten, alles van zwart, het schild gedekt met een gouden kroon'. Op 29 mei 1838 volgde de erkenning door koning Leopold I. Bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1980 herstelde Boudewijn eindelijk een fout. Nu werd uitdrukkelijk bepaald dat de merletjes (vogeltjes zonder bek of poten) zoomsgewijze moesten geplaatst zijn. Sedert 1819 was dat niet meer het geval.

 

Waar haalde de stad Izegem dat zegel vandaan? De heren van Izegem regeerden hier zeker van 1080 tot 1257. Het was hun wapenschild dat de stad eeuwen later overnam. Dat wapenschild vinden we ook terug bij de heren van Maldegem, die Izegem van 1257 tot 1297 in handen hadden. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het huidige stadswapen niet ontstond bij het huwelijk van Elisabeth van Izegem  met Zeger van Maldegem, maar dat het ouder is. De volgende geslachten die over Izegem regeerden, voerden andere wapens. Zo was het mogelijk dat o.a. Sanderus zich vergiste in de plaatsing van de merletjes. Die geslachten waren die van Heule (1297-1389), Stavele (1389-1555), de Gand-Vilain (1555-1794), Brancas (1794-1812) en Arenberg (1812-1828).

 

Tijdens het bewind van de Gand-Vilain vielen voor Izegem twee rangverhogingen te noteren. In 1582 verhief de Spaanse koning Filips II Izegem tot graafschap. Voordien was het een heerlijkheid geweest. In 1678 verhief Lodewijk XIV Izegem tot prinsdom, wat het bleef tot aan de Franse Revolutie.

Contact

Communicatiedienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.00 051/31.48.67 Contacteer ons