Bestellingen, leveringen en facturatie

Bestelling
Bestellingen worden steeds gedaan met een bestelbon of een bestelbrief.  Op mondelinge of telefonische bestellingen mag je niet ingaan.

 

Leveringen
De datum en plaats van levering spreek je best af met de contactpersoon die de bestelling geplaatst heeft.

 

Facturatie
Na de levering kan je de factuur opsturen naar het hiernaast vermelde adres. 
Zelfs als de levering op een andere plaats gebeurde, moet de factuur toch naar dit adres opgestuurd te worden.

 

Betalingen
Je mag er van uit gaan dat de betaling binnen de maand na het opsturen van de factuur zal gebeuren.  Indien dit niet zo is, kan U steeds contact opnemen met ons.

Contact

Financiën
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.44 Contacteer ons