Klachten milieuhinder

Problemen met geluidshinder? Storende abnormale geuren in de straat?  

Klachten kan u melden bij de milieudienst.
Voor dringende meldingen buiten de openingsuren zijn de politiediensten te bereiken (051/26.26.26). Daarnaast kunnen niet-dringende meldingen ook elektronisch ingegeven worden via de website van de politiezone.