Groene hoekjes

Rhodesgoed

Het 40 ha grote domeinbos Rhodesgoed ligt in Kachtem, een deelgemeente van Izegem. Het is een pas aangelegd bos dat niettemin al een rijke verzameling dieren en planten telt. Loofbomen als wilg en populier wisselen af met weilanden, poelen en naaldbos.


RhodesgoedDe naam Rhodesgoed is afkomstig van Rudolf van Rode, heer van Schelderode en Melle en eigenaar van de heerlijkheid Rode in de dertiende eeuw. De heerlijkheid telde vele hoeven en huizen van boeren en burgers. De belangrijkste hoeve van een heerlijkheid bleef eigendom van de heer. Voor Rode was dat het Rhodesgoed. De gerestaureerde hoevegebouwen herinneren vandaag nog aan dat landbouwverleden.

 

Het Rhodesgoed is een landschap in volle ontwikkeling onder het beheer van het ANB. In 1995 kocht het Vlaamse Gewest de landbouwgrond aan om er bos aan te planten. In een eerste fase plantte men pioniersbomen, zoals wilg en populier. Deze snelgroeiende soorten bereiden de bodem voor op trager groeiende soorten, zoals zomereik, gewone es, zoete kers, beuk en haagbeuk. De aanplanting van een perceel naaldbomen moet dit bos ook aantrekkelijk maken voor broedvogels als de bosuil. De open plekken in de bloemrijke weiden trakteren akkerminnende vogels als kievit en gele kwikstaart op een veilige broedplaats.

 

De talrijke poelen en meanderende Rhodebeek vormen de leefomgeving voor o.a. kleine watersalamander, alpenwatersalamander, groene en bruine kikker. Ook waterplanten als gele lis, waterranonkel, zwanebloem, wateraardbei en kikkerbeet gedijen er uitstekend.

 

Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof (24 ha) is de jongste telg van de West-Vlaamse provinciedomeinen. De dubbele benaming verwijst naar de twee kasteelparken waaruit het is opgebouwd. Het park Wolvenhof was het grootste, het omvat diverse wandelwegen, een mooie dubbele vijver en diverse merkwaardige bomen. Het imposante kasteel uit 1913 is eigendom van de stad Izegem. Ook het wat kleiner kasteel Wallemote is stadseigendom. Als groene long binnen een grotendeels verstedelijkte omgeving fungeert het domein Wallemote-Wolvenhof als toevluchtsoord voor plant, dier en mens.  Aan het kasteel Wallemote is er een speelplein.

Er is een kleine parking voorzien aan het domein in de Kokelarestraat.   

Brug tussen kastelen

Het Merelbos

Het Merelbos in Emelgem is eigendom van de stad Izegem en werd in 1992-'93 aangeplant. Het beheer van het merelbos wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Het bosje van 5 ha 23 are is een rustige groene plek aan de rand van een nieuwe woonwijk en het Provinciale Centrum 't Venster.

Om de bewoners van 't Venster optimaal te laten genieten van de natuur, werd op 23 november 1997 het Merelpad officieel geopend. Dit dolomietpad voor rolstoelgebruikers is na 12 jaar intensief gebruik aan verbetering toe en werd in september 2009 heraangelegd. Een jaarlijks onderhoud moet er voor zorgen dat het pad vrij blijft van begroeiing zodat rolstoelgebruikers het pad blijvend kunnen gebruiken.

De bospercelen zijn aangeplant met voornamelijk gewone es, zomereik, wintereik, berk en zwarte els. In het bos zullen toekomstbomen worden aangeduid. Deze bomen krijgen meer kansen om uit te groeien tot forse exemplaren die dan later kunnen worden geëxploiteerd volgens de principes van duurzaam bosbeheer. Om deze toekomstbomen kansen te geven, hebben ze ruimte nodig en moet het bos uitgedund worden. De eerste dunningen worden openbaar verkocht op de brandhoutverkoop van 14 oktober 2009 (gegevens en inschrijvingsformulier via Natuur en Bos ). Het Populierenbestand zal gekapt worden bij kaprijpheid.

De struikengordels langs de wandelpaden bestaan vooral uit sleedoorn, hazelaar, lijsterbes, meidoorn en Gelderse roos. Deze struiken zorgen voor een geleidelijke overgang van de kruidlaag naar de loofhoutbestanden. Zowat alle insecten, vlinders als vogels hebben baat bij een dergelijke zachte overgang van laag naar hoog. Bosrietzanger, fitis, spotvogel, tjif-tjaf en nog vele andere zangvogels komen er voor. Ook de vlinders, met het bont zandoogje, de gehakkelde aurelia en de citroenvlinder hebben dit biotoop gevonden.

Het Merelbos is een rust- en wandelgebied voor de plaatselijke omwonenden en een nieuw waardevol biotoop voor fauna en flora.

Merelbos

Wandel op de Mandel

"Wandel op de Mandel" is geen echt wandelpad, maar een aangename en groene verbinding tussen Emelgem en Izegem. De Mandel, traditioneel de grensrivier tussen Izegem en Emelgem, werd in de jaren '70 voor een groot deel ingekokerd, en erbovenop werd een weelde aan groen aangeplant. Middenin dit groen vind je "Wandel op de Mandel".  Dit groene hoekje van 2,2 ha groot bestaat vooral uit wilgenbegroeiing en bosgoed. Het wordt beheerd door Waterwegen en Zeekanaal. Het kanaal Roeselare-Leie, dat ook door Izegem loopt, en dat o.a. ten zuiden aan "Wandel op de Mandel" paalt, is overigens een paradijs voor hengelaars; het loont de moeite om die eens op een mooie zomerdag op het gemak te observeren. "Wandel op de Mandel" biedt daartoe het ideale kader.

Wandel op de MandelBegin van Wandel op de Mandel

Kasteel Blauwhuis


Het kasteel Blauwhuis is zeker het imposantste gebouw van de hele stad. Het 11,2 ha grote park is met het kasteel geklasseerd als stadszicht.

Sinds 1 april 2017 stelt de Stad Izegem, in samenwerking met de eigenaar “vzw Gillès de Pélichy”, dit prachtig groen domein open voor het publiek.

Het Kasteelpark  is toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Fietsers en wandelaars kunnen terecht op de daartoe aangeduide wegen en paden. 

 

Kasteel Blauwhuis

Het neoclassicistische kasteel ‘Blauwhuis’ krijgt zijn huidige vorm in de jaren 1880, maar heeft een veel oudere geschiedenis - de eerste vermelding dateert uit 1544. Sinds 1981 is het kasteel beschermd als monument.

Het kasteel gaat terug op een pachthoeve van het heerschap van Schiervelde. Tijdens het ancien régime was het heerschap in het bezit van de familie de Heurne. Vanaf 1807 werd het doorgegeven aan Baron Jean de Pélichy naar aanleiding van zijn huwelijk met Marie-Joséphine van Heurne. Vanaf 1872 is het in het bezit van de familie Gillès de Pélichy nahet huwelijk van Baron Louis Gillès de Pélichy  met Marie de Pélichy.

De pachthoeve wordt voor het eerst vermeld in 1544 als Blauwhuis of Blauwpoorte; de naam verwijst naar de blauwe kleur van het leien dak. In het vierde kwart van de 17de eeuw wordt de hoeve, in opdracht van J.F. van Heurne verbouwd tot buitenplaats. In 1794 wordt het kasteel zwaar beschadigd door Franse troepen, waarna het hersteld wordt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het kasteel ingenomen door de Duitse bezetter. In 1918 steekt de bezetter bij de  aftocht het munitiedepot in brand, waardoor het zogenaamde "boomforeest" (beukenbos), aangeplant in het begin van de 19de eeuw, volledig afbrandt. Enkel de boom waaraan een Mariakapel hangt, blijft staan. Deze beuk staat nog steeds in het huidige park. Ook de hoeve wordt volledig vernield door brand.


Familie Gillès de Pélichy

De adellijke familie Gillès de Pélichy speelt een belangrijke rol in de sociale geschiedenis van Izegem. In 1806 richt de familie het klooster de Pélichy op, en de school ‘Ave Maria’, op gronden geschonken door de zoon van Baron van Huerne. Kosteloos onderwijs wordt zo voorzien, na de afschaffing van het klooster der grauwzusters, die sinds de 16de eeuw deze taak vervulden. In de 2de helft van de 19de eeuw kent de school een enorme bloeiperiode onder impuls van priester Joseph de Pélichy.

Tijdens de voedselcrisis van de jaren 1840 deelt de familie brood uit en ze financiert in 1898 ook de bouw van het neogotische Gildenhuis in de Kruisstraat - een verenigingshuis voor arbeiders.

De meest geëngageerde telg van de familie is Charles Gillès de Pélichy (1872-1958) - hij wordt weleens de rode baron genoemd omdat hij zo begaan is met het lot van de Izegemse arbeiders. In 1900 gaat hij hen zelfs vertegenwoordigen in de Kamer. Op dat moment geldt het algemeen meervoudig stemrecht: iedere volwassen man heeft een stem, maar rijke mensen kunnen tot drie extra stemmen krijgen. In de praktijk betekent dat dat arbeiders nooit zelf verkozen kunnen raken. Ze moeten dus rekenen op gefortuneerde, sociaal geëngageerde mensen, als de rode baron.

De familie Gillès de Pélichy blijft in het kasteel wonen tot 1984. 

 

Het Kasteeldomein

Het Blauwhuis is uitgebouwd op gedeeltelijk oudere grondvesten en omgeven door een wal. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl.

In het loofhoutbosje achterin het park wonen al een tiental jaar blauwe reigers in een kolonie. Om de rust te bewaren verzoeken we u dan ook om dit gebied niet te betreden. Het gebied is bovendien heel drassig en moeilijk toegankelijk.

 

Praktisch


Het kasteeldomein heeft 3 ingangen: Ingang via Gentseheerweg, ingang via Kasteelstraat en ingang achterin het park.

Kom je met de wagen? Parkeer makkelijk op P1 (brandweer) of P2 (goederenstation) en neem de ingang achterin het park of de ingang via de Kasteelstraat.

 

 

Het is niet toegelaten om met de wagen op het terrein te rijden. Foto's nemen in het kasteel is niet mogelijk.

 


Contact

Milieudienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.19 Contacteer ons