Milieuraad: adviezen

Milieuraad 17 januari 2012:

Advies over de stedenbouwkundige verordening betreffende groenschermen

De MINA-raad adviseert het voorliggend ontwerp van de verordening GUNSTIG mits rekening wordt gehouden met volgende opmerkingen:

Betreffende de inhoud van het ontwerp worden volgende bemerkingen gemaakt:

 • Bemerking J. Mistiaen + stadssecretaris: controle zal niet gebeuren door groenambtenaar (functie niet meer opgenomen in organogram) maar door een ambtenaar aangewezen door de stadssecretaris.
 • Bemerking J. Mistiaen: bij de bijlage (streekeigenplantenlijst) wordt voor de hagen  6 à 8 planten per lopende meter opgelegd. Hier zouden 3 à 4 planten volstaan.
  Pieter Vandevoorde deelt deze mening tenzij er zou gewerkt worden met een dubbele rij en schrankende planten.
 • Pieter Vandevoorde maakt volgende opmerkingen bij de plantenlijst in bijlage:
  - Hondsroos = Rosa canina (rugosa = rimpelroos is niet streekeigen + invasief)
  - Rode kornoelje = Cornus sanguinea (mas is niet streekeigen!)
  - Wilde rozensoorten = Rosa sp: beter vermelden welke roos, nl. rosa canona=hondsroos (enige wilde roos die in Izegem streekeigen is)
  - Wilg = Salix sp.: beter de soorten vermelden. Anders kunnen sierwilgen aangeplant worden: Salix alba = schietwilg
  - Berk = Betula species: beter de soort vermelden. Anders kunnen sierberken aangeplant worden: Betula pendula = ruwe berk
  - Alnus = Els species: beter de soort vermelden. Anders kunnen sierelzen aangeplant worden. Alnus glutinosa = zwarte els
  - Esdoorn = Acer species: beter de soort vermelden. Anders kunnen sieresdoorns aangeplant worden. Acer pseudoplatanus = gewone esdoorn.
  - Linde = Tilia: beter de soort vermelden. Anders kunnen sierlindes aangeplant worden. Tilia cordata = winterlinde en Tilia platyphyllos = zomerlinde
  - Zwarte noot = Juglans nigra: schrappen wan tis uitheems (komt uit Amerika)
  Verder kan verwezen worden naar de Plant-goed!Gids van de provincie.
 • Pieter Vandevoorde plaatst vraagtekens bij de hoogte van de borg en verwijst naar  het Provinciaal reglement. Het voorstel nu is 100 euro per lopende meter. Stel een loods van 50x30m = 160 lopende meter of 16.000 euro borg. Is dit realistisch?
  De Schepen van leefmilieu repliceert dat de borg welbewust hoog gesteld wordt om de zekerheid te verhogen dat de werken ook expliciet zullen uitgevoerd worden.
 • Pieter Vandevoorde maakt nog volgende opmerking bij hfst II art 4: in het ontwerp staat dat het groenscherm 20% bladhoudende planten moet bevatten. Beter te verminderen tot 10% want er zijn niet veel inheemse bladhoudende planten (taxus, liguster en hulst).

Contact

Dienst samenleving VES
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons

Dienst VES
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons