MINA - Raad: samenstelling

De MINA-raad (Milieu-en natuurraad) van Izegem bestaat uit een 40-tal leden.  Deze leden zijn afgevaardigden van politieke partijen, andere raden, natuurverenigingen, syndicale organisaties, onderwijs- en landbouworganisaties en particuliere personen.  Een deel van de leden van de MINA-raad heeft stemrecht.

 

Contact

Dienst samenleving VES
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons

Dienst VES
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons