Omgevingsvergunningen (milieu)

Als u een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht voor mens en leefmilieu, is een omgevingsvergunning vereist. Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, is er sprake van een omgevingsvergunning klasse 1 of 2 (Vlarem) en melding klasse 3 (Vlarem).


Op het omgevingsloket vind je de nodige formulieren terug om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Contact