Inburgering

De Vlaamse Regering engageert zich teroe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samen-leven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om 'nieuwe Vlamingen' de kans te geven om dit actief, gedeeld burgerschap op te nemen.

Contact

Dienst samenleving VES
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons