Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Doordat Izegem over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschikt, kan de visie van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitgevoerd/verwezenlijkt worden in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is dus een beleidsdocument dat voor ieder perceel binnen de grenzen van het uitvoeringsplan bepaalt hoe er moet gebouwd worden.

Net als bij een bijzonder plan van aanleg, is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ingedeeld in verschillende zoneringen.

 

Iedere zonering heeft zijn specifieke stedenbouwkundige voorschriften. Deze bepalen onder meer:

  • welke bestemming er realiseerbaar is
  • welke maximale bezetting er geldt voor het perceel
  • hoeveel bouwlagen een gebouw mag hebben
  • welke dakvorm moet gehanteerd worden
  • welke de maximale oppervlakte van de bijgebouwen is
  • hoe de inplanting van het hoofdgebouw en de bijgebouwen moet gebeuren

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak:


RUP Groen en Recreatie Kachtem

Op 19 december 2017 stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groen en Recreatie Kachtem voorlopig vast. Voor het RUP Groen en Recreatie Kachtem loopt er van 15 januari 2018 tot en met 15 maart 2018 een openbaar onderzoek.

 

 

Opmerkingen of bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan: de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Stadhuis Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs of per mail naar ruimtelijke.ordening@izegem.be met vermelding: Openbaar onderzoek RUP Groen en Recreatie Kachtem. Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.

 

RUP Centrum

Vanaf 21 augusutus tot en met 19 oktober 2017 werd een raadpleging gehouden over de startnota van het RUP Centrum. De resultaten van de raadpleging zullen worden verwerkt in een scopingnota.

Op basis van de scopingnota zal vervolgens een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt.


In kader van de raadpleging werd een infovergadering gehouden over de startnota op maandag 11 september om 20.00 uur in zaal Meilief van het stadhuis.

De gegeven presentatie kan u hier bekijken: Presentatie startnota RUP Centrum

 


RUP Decof

Van 1 juni tot en met 31 juli 2017 werd een raadpleging gehouden over de startnota van het RUP Decof. De resultaten van de raadpleging zullen worden verwerkt in een scopingnota.

Op basis van de scopingnota zal vervolgens een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt.