Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Doordat Izegem over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschikt, kan de visie van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitgevoerd/verwezenlijkt worden in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is dus een document dat voor ieder perceel binnen de grenzen van het uitvoeringsplan bepaalt wat er kan gebouwd worden.

Net als bij een bijzonder plan van aanleg, is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ingedeeld in verschillende zoneringen.

 

Iedere zonering heeft zijn specifieke stedenbouwkundige voorschriften. Deze kunnen onder meer bepalen:

  • welke bestemming er realiseerbaar is
  • welke maximale bezetting er geldt voor het perceel
  • hoeveel bouwlagen een gebouw mag hebben
  • welke dakvorm moet gehanteerd worden
  • welke de maximale oppervlakte van de bijgebouwen is
  • hoe de inplanting van het hoofdgebouw en de bijgebouwen moet gebeuren

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak:

 

 

RUP Centrum

Van 21 augusutus tot en met 19 oktober 2017 werd een raadpleging gehouden over de startnota van het RUP Centrum. 

 


In kader van de raadpleging werd een infovergadering gehouden over de startnota op maandag 11 september om 20.00 uur in zaal Meilief van het stadhuis. De gegeven presentatie kan u hier bekijken: Presentatie startnota RUP Centrum


Op 26 juni 2018 stelde de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum voorlopig vast:

 


Van 1 augusutus tot en met 29 september 2018 wordt over het ontwerp RUP een openbaar onderzoek gehouden. Er wordt een infovergadering georganiseerd, welke zal doorgaan op donderdag 23 augustus om 19u30 in het stadhuis zaal Meilief. Iedereen is welkom. Inschrijven kan via communicatie@izegem.be of 051/33.73.00

 

Opmerkingen, suggesties en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), dienst ruimtelijke ordening, Stadhuis Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem, of per mail naar ruimtelijke.ordening@izegem.be.

 


RUP Decof

Van 1 juni tot en met 31 juli 2017 werd een raadpleging gehouden over de startnota van het RUP Decof. De resultaten van de raadpleging zullen worden verwerkt in een scopingnota.

Op basis van de scopingnota zal vervolgens een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt.

 

 

 

Goedgekeurde Ruimtelijke uitvoeringsplannenRUP Groen en Recreatie Kachtem

Op 26 juni 2018 stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groen en Recreatie Kachtem definitief vast.