Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bepaalt met een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften voor ieder perceel binnen de grenzen van het uitvoeringsplan welke bestemming elk perceel krijgt en wat de bouwmogelijkheden zijn.

 

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak


 

RUP Decof

Het RUP heeft als doel de ontwikkelingsmogelijkheden van het borstelbedrijf Decof, gevestigd langs de Noordkaai,  vast te leggen.

 

Over het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 februari tot en met 26 april 2020.

 

Ten gevolge van het noodbesluit ruimtelijke planning, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27 maart 2020, wordt het openbaar onderzoek over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: RUP Decof opgeschort van 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Het openbaar onderzoek zal worden verdergezet van 25 april 2020 tot 25 mei 2020. Tijdens deze periode kan je het RUP inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening (tijdens de openingsuren van het stadhuis) of op de website van de stad:

 

Opmerkingen, suggesties en bezwaren kunnen uiterlijk tegen 25 mei 2020 per brief worden toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Korenmarkt 10, 8870 Izegem of per mail naar ruimtelijke.ordening@izegem.be met vermelding: openbaar onderzoek RUP Decof.

 

 

Eerdere documenten:

Van 1 juni tot en met 31 juli 2017 werd een raadpleging gehouden over de startnota van het RUP Decof. De resultaten van de raadpleging zullen werden verwerkt in een scopingnota.

Op basis van de scopingnota werd vervolgens een voorontwerp van het RUP opgemaakt.

 

 

Goedgekeurde Ruimtelijke uitvoeringsplannen


RUP Buitengebied - Bedrijvigheid

Op 10 september 2019 stelde de gemeenteraad het RUP Buitengebied - Bedrijvigheid definitief vast:

 

 

RUP Centrum

 

Op 20 november 2018 stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum definitief vast. Op 14 februari 2019 besloot de Deputatie van West-Vlaanderen om het besluit van de gemeenteraad van 20 november 2018 te schorsen.

Op 23 april 2019 stelde de gemeenteraad het RUP Centrum opnieuw definitief vast.

 

 


RUP Groen en Recreatie Kachtem

Op 26 juni 2018 stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groen en Recreatie Kachtem definitief vast.

 


RUP Klein Harelbeke

Op 21 februari 2017 stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Klein Harelbeke definitief vast.