Gewestplan

Een gewestplan is een regionaal plan dat verschillende gemeenten omvat. Binnen een gewestplan worden globale bestemmingsgebieden vastgelegd. Bij deze bestemmingsgebieden horen een toelichting en voorschriften met wat kan en niet kan.

Voor het grondgebied Izegem is het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17 december 1979) van toepassing. Wanneer jouw perceel niet is gelegen in een gemeentelijk of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dan geldt het gewestplan Roeselare-Tielt. Naast dit gewestplan, kan jouw perceel ook bijkomend gelegen zijn in een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling.
Het gewestplan Roeselare-Tielt omvat verschillende zoneringen. Dit zijn de  belangrijkste zoneringen die van toepassing voor Izegem:

Gewestplan Roeelare-Tielt

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons