Wijkkrantjes

Het Stadsbestuur kiest resoluut voor het ondersteunen van acties en initiatieven die de sociale cohesie bevorderen. Een wijkkrantje informeert de bewoners en heeft een communicatieve functie tussen de bewoners onderling maar kan mits afspraken ook als communicatiemiddel tussen Stad en bewoners fungeren. Daarnaast heeft een wijkkrantje ook een sterk bindend karakter voor de bewoners van de wijk: 'van en voor de wijk'.

 

Om hier een consistente werkwijze en een eenduidige ondersteuning te bieden wordt de wijkraden de mogelijkheid geboden om hun wijkkrantje via de Stad te laten drukken.

 

De ondersteuning bestaat erin dat er per jaar 12 A4 bladen (enkel zwart-wit drukwerk) per wijkentiteit gratis kunnen gedrukt worden. De Stad heeft hiervoor een overheidsopdracht met Izyprint. Indien er meer pagina's gedrukt worden of als er speciaal papier nodig is of als er in kleur wordt gedrukt, dient dit extra betaald te worden.

 

Het aantal krantjes wordt vastgelegd in samenspraak met de buurtwerker en dit op basis van het aantal huisbussen.

 

Een aanvraag op deze ondersteuning kan enkel door erkende wijkraden, wijkcomités of bewonersgroepen.

 

Om aanspraak te maken op deze ondersteuning dient de informatie (wijkkrantje) over volgende eigenschappen te beschikken:

 

  • Tenminste 8 bladzijden (A5) of 4 bladzijden (A4).
  • Tenminste 50% redactionele artikelen waarvan tenminste 2 van de volgende rubrieken:
    Bewonersinfo, Wijkinformatie, Activiteitenkalender, Voorbije activiteiten in woord en beeld
  • De stad krijgt de mogelijkheid om wijkinformatie in het krantje te laten opnemen.
  • De wijkkrant verschijnt op regelmatige basis: minstens 3x per jaar en wordt verdeeld over alle bussen van de wijk
  • Het tijdschrift dient lokaal gemaakt en beheerd te worden
  • Er dient op de omslag vermeld te worden: " met steun van Stad Izegem".
  • Het Stadsbestuur zal in de mogelijkheid gesteld worden om 70 exemplaren te maken voor eigen gebruik: Raadsleden, Bibliotheek, dienstencentrum, wijkagent, …
  • De wijkkrant wordt geenszins gebruikt om politieke propaganda te voeren of persoonlijke beledigingen te uiten.

 

 

Contact

Dienst samenleving VES
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons