Info medewerkers

OPGELET: deze pagina bevat informatie die enkel van toepassing is voor medewerkers van stad en OCMW Izegem.

 

Dossier Coronavirus

Info over tijdelijke werkloosheid


Werk je bij de stad of het OCMW van Izegem dan kan je hier de informatienota over tijdelijke werkloosheid vinden. We proberen deze telkens met nieuwe informatie aan te vullen. Laatste update: 26 maart 2020.

 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat met mijn energiefactuur?

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die tijdelijk werkloos worden ten gevolge van de corona-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand.

Als de corona-crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

 

De toekenning verloopt automatisch, u hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.

Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

Facturen die u in tussentijd krijgt, blijven verschuldigd tegen de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur. U kunt steeds terecht bij uw water- of energieleverancier voor een aanpassing van de betalingsmodaliteiten indien de betaling van deze factuur moeilijk is.

De tussenkomst voor 1 maand van de Vlaamse overheid wordt zo snel mogelijk gestort zodat het geheel van gezinsfacturen draaglijk blijft.

 

Als je bij de stad of het OCMW werkt en tijdelijk werkloos bent door overmacht zal je in aanmerking komen voor deze tussenkomst.


Gedetailleerde info kan je vinden op de website van Vlaanderen

 

Krijgen we nog maaltijdcheques? 

Neen, aangezien er geen prestaties zijn, zijn er ook geen maaltijdcheques voor de dagen dat je technisch werkloos was.


Wat is de impact op mijn loon?

Tijdens deze periode ontvang je een werkloosheidsuitkering berekend op basis van jouw gemiddelde inkomen. Die bedraagt 70 % van jouw inkomen, maar is begrensd tot  70 % van maximaal 2.754,76 €.
Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Uit de laatste mediaberichten (o.a. De Tijd) blijkt duidelijk dat de RVA zal werken met een voorschot van 1450 euro bruto (maandbedrag) (noot: voorheen werd hier vermeld netto, De Tijd heeft dit intussen zelf gecorrigeerd. Het netto bedrag zou 1066 euro bedragen). Zo moet niemand te lang wachten op uitbetaling. Daarna zal het bedrag correct afgerekend worden en zal je het eventuele resterende saldo uitbetaald krijgen. Meer info hierover zal je krijgen via de uitbetalingsinstelling.


Wat met een bijbaantje?

Mag je tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid nog een andere job uitoefenen?

Hiervoor is specifiek een uitzondering voorzien die enkel nu van toepassing is: er is momenteel geen controle op het genieten van andere inkomsten of activiteiten (inzonderheid bijberoep). Voor vreemde werknemers moeten er geen specifieke documenten (voorbeeld kopie identiteitskaart,…) ingediend worden. Deze afwijkingen op de reglementaire bepalingen zullen gelden tot en met juni 2020.

In de laatste FAQ van de RVA (update 27/03/2020) staat aangegeven dat wie een flexijob uitoefent tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid dit wél moet melden aan de uitbetalingsinstelling. Aangezien het gaat om een tewerkstelling bij een andere werkgever, kunnen de inkomsten uit deze tewerkstelling niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen. Informeer je dus zeker bij je uitbetalingsinstelling!


Meer info over werken (bijberoep, flexijob, vrijwilliger,...) op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl

Wat met mijn gepland verlof?

Je kan zelf kiezen of je je betaalde vakantie behoudt, dan wel –omwille van de tijdelijke werkloosheid- je vakantiedagen niet langer opneemt. Je moet wel zeker de personeelsdienst verwittigen want wij zullen dit moeten invullen op je aangifte sociaal risico. Nadien kan je terug op tijdelijke werkloosheid terugvallen als die nog steeds van toepassing is dan.


Wat als ik progressief werk?

Dat hangt af van de tewerkstellingsbreuk van de progressieve werkhervatting.
Een uitkering voor tijdelijke werkloosheid kan 
gecombineerd worden met een verminderde ziekte-uitkering. Concreet: 

  • Als je voor meer dan 20% progressief bent tewerkgesteld, dan wordt je ziekte-uitkering verminderd. Voor het percentage dat je normaal zou werken, ontvang je dan een werkloosheidsuitkering.  
  • Werk je minder dan 20%, dan blijft je ziekte-uiterking onveranderd, maar heb je geen recht op werkloosheidsuitkering.
Verwittig voor alle zekerheid ook je mutualiteit van je veranderde situatie.
Contact

Personeelsdienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.06 Contacteer ons

Arbeidsbegeleiding
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.40 051/33.65.91 Contacteer ons