Huis van het Kind

Huis van het Kind Izegem is in 2019 officieel van start gegaan. Zo’n huis zet in op 3 grote thema’s: preventieve gezondheidszorg, gezinsondersteuning en ontmoeting. Het Huis van het Kind Izegem wil het welbevinden van ieder kind, jongere, (aanstaande) ouder(s) en alle opvoedingsverantwoordelijken bevorderen. Dit door een breed en laagdrempelig aanbod rond de thema’s binnen hun bereik te brengen.

 

Het Huis van het Kind Izegem kent geen fysieke locatie, maar is een samenwerkingsverband van verschillende partners.

Met vragen kan je steeds terecht in het sociaal huis, dit vind je in het stadhuis. Daar staat in de wachtzaal ook een huisje waar iedereen zijn vragen of ideeën kan richten aan het Huis van het Kind.

 

Belangrijk detail, stad Izegem draagt Huis van het Kind een warm hart toe en neemt de regierol op zich, maar het samenwerkingsverband is omschreven in een feitelijke vereniging en bestaat dus op zichzelf. De stuurgroep is de drijvende kracht om het Huis van het Kind verder te laten groeien!

 

Info of vragen?

huisvanhetkind@izegem.be of 051 33 72 80

 

Geëngageerde partners

  • Gezinsbond Izegem
  • Reddie Teddy Kinderopvangdienst
  • Bibliotheek Izegem
  • Sociale dienst OCMW Izegem
  • vzw Engelbewaarder
  • Vlindertijd
  • Moortgat Bemiddeling Izegem

Ook interesse om een enagement aan te gaan als partner? Meer info vind je in onderstaande pdf. Als partner kan je ook een projectsubsidie aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.