Bijzonder comité sociale dienst

De sociale dienst ontvangt een groot aantal individuele aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening, van heel uiteenlopende aard: leefloon en andere financiële steun, budgetbegeleiding, sociale tewerkstelling, huisvesting, bijstand aan vreemdelingen, enz. Om deze dossiers doelmatig te kunnen behandelen, heeft de Raad in zijn midden een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht.

De maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan de Sociale Dienst bereiden alle dossiers voor, waarna die ter beslissing worden voorgelegd aan dit Bijzonder Comité.

 

Zetelverdeling

zetels%verdeling zetelsgehele getallenrest4 zetelsTOTAAL
N-VA1344,83%3,58620689730,586206903
CD&V310,34%0,82758620700,827586211
Vlaams Belang310,34%0,82758620700,827586211
Groen & STiP724,14%1,93103448310,931034512
sp.a en Open VLD310,34%0,82758620700,827586211
29
Totaal448

 

Samenstelling

 

Voorzitter: Ann Van Essche (CD&V)

Simon Vanwalleghem (CD&V)

Giel Seynhaeve (Vlaams Belang)

Matthias Leenknecht (Open VLD)

Hein Depoorter (N-VA)

Virginie Derumeaux (N-VA)

Kurt Lamerant (N-VA)

Sybille Vandeputte (STIP)

Kenneth Dumon (Groen)