Subsidie opvanginitiatieven

De stad wenst opvanginitiatieven te ondersteunen die opstarten of uitbreiden. Ben je een startend of uitbreidend opvanginitiatief? Als gezinsopvang kan je tot 250 euro krijgen als tussenkomst in jouw investering, te verhogen met 50 euro per vergunde plaats. Als groepsopvang kan je tot 500 euro krijgen als tussenkomst, te verhogen met 50 euro per vergunde plaats. De voorwaarden kan je lezen in het reglement.