Je adres melden aan andere instellingen

Je adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je deze instanties van je adresverandering op de hoogte brengen. 

Een aantal daarvan wordt automatisch ingelicht van deze wijziging zodra die officieel is:

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB

Een aantal instanties zal je zelf nog moeten verwittigen:

 • De Post
 • VDAB (als je werkzoekende bent)
 • Je werkgever
 • Je vakbond
 • Nutsmaatschappijen (elektriciteits-, gas- en waterleverancier) 
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Firma's waar je een klantenkaart bij hebt

Nog meer praktische tips en informatie kan je vinden op Belgium.be

Contact

Bevolking
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.13 Contacteer ons