Integratie

 

Wat doet de dienst VES rond het thema integratie?

De stad Izegem werkt al een tijdje mee aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Izegem telt reeds 80 verschillende nationaliteiten en wordt dus steeds meer multicultureel. Vanaf 1 januari 2015 bestaat de nieuwe cluster Verenigingen – Evenementen – Samenleven (VES). Binnen het luik Samenleven wordt aandacht besteed aan integratie en diversiteit in Izegem. Jong, oud, man, vrouw, in Izegem geboren of pas sinds kort een inwoner van onze stad? De stad wil dat iedereen zich welkom voelt. Daarbij gaat er veel aandacht naar taal, participatie en ontmoeting. Samenleven in diversiteit is niet steeds eenvoudig. Daarom maken we werk van verschillende activiteiten en campagnes die mensen kansen geven en mensen bij elkaar brengen.

De dienst VES stelt mee het integratiebeleid op en voert een onthaal -en inburgeringsbeleid. De adviesraad, die rond het thema van integratie en gelijke kansen werkt, wordt ondersteund. Daarnaast wordt gewerkt aan beeldvorming over diversiteit. Er is overleg met andere stadsdiensten, instellingen zoals het OCMW, Huis van het Nederlands, scholen en zelforganisaties. Integratie komt aan bod in heel verschillende beleidsdomeinen. Hieronder kan je een aantal voorbeelden terugvinden.

 

 

Beleidsparticipatie

Via verschillende burgerinitiatieven, thematafels en de nieuwe IDeeraad die werkt rond het thema integratie en diversiteit, worden signalen gebundeld. Op die manier krijgt het bestuur een indicatie van de thema’s die leven, zoals een toegankelijk aanbod, klare taal, correcte beeldvorming van de maatschappij en zijn diversiteit, … Zo kunnen ook verschillende acties ontstaan die het samenleven in diversiteit kunnen bevorderen.

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over de IDee-raad vind je hier.

 

 

Toegankelijkheid en wegwijs anderstalige nieuwe inwoners

Aankomen in een vreemde stad in een vreemde taal is niet eenvoudig. Daarom levert de stad inspanningen om de dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere burger. Specifiek gaat er aandacht naar anderstalige nieuwe inwoners. We geven extra informatie over de dienstverlening van onze stad, maar ook over specifieke kenmerken en de geschiedenis van de stad.

 

 

Stimulerende taal- en leeromgeving

Het is belangrijk dat de inwoners van Izegem elkaar goed begrijpen en dat er ontmoeting kan zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan de Nederlandse taal. Stad Izegem maakt werk van een taalstimulerende omgeving via verschillende taalprojecten. Hieronder vind je een overzicht:

Foto BabbeldoosFoto BabbelkampFoto Babbel'uit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook binnen het stadhuis wordt er werk gemaakt van een taalbeleid. Er worden verschillende acties ontwikkeld om klare en duidelijke taal te gebruiken.

 

 

Sociale cohesie en samenleven in diversiteit

De stad stimuleert projecten, acties, activiteiten, evenementen … die mensen samenbrengen. In Izegem is er altijd een actief verenigings- en vrijwilligersleven geweest. Ook binnen het luik diversiteit en integratie is er heel wat aan het bewegen. Vanuit de stad wordt werk gemaakt van verschillende activiteiten en campagnes die de sociale cohesie versterken.

 

Foto Kleurrijk

 

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd en toegankelijke dienstverlening

Vrije tijd is een recht voor iedereen, de stad Izegem streeft er dan ook naar om mensen en kinderen van alle achtergronden te betrekken bij het bestaande vrijetijdsaanbod. Daarbij gaat aandacht naar communicatie, aanbod en dienstverlening. Zodat iedereen zijn weg én goesting vindt in het aanbod.

 

 

De Budd'Iz

In 2016 richtte de stad de Izegemse Buddywerking op. Dit omdat er omwille van de vluchtelingencrisis steeds meer nieuwkomers in Izegem verblijven. Met de buddywerking kunnen we de vrijwilligers beter ondersteunen en is er een centraal aanspreekpunt. Meer info over de buddywerking vind je hier.


 

 

Contact