Gecoro

GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening

 

Doelstelling

De gecoro beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de stad. Zij adviseert vanuit een gefunceerd ruimtelijk analytisch onderzoek. Daarbij weegt zij de ruimtelijke behoeften van de onderscheiden maatschappelijke activitieten tegen elkaar af en houdt zij rekening met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier streeft de gecoro naar ruimtelijke kwaliteit.

 

Adviesbevoegdheid

De gecoro adviseert onder meer:

  • bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan
  • bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • over de ontwerpen van stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsvergunningen
  • over het gemeentelijk meerjarenprogramma voor ruimtelijke ordening
  • over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelingsaanvragen en alle andere vragen over ruimtelijke ordening die aan de commissie worden voorgelegd.

Samenstelling

De grootte van de gecoro hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Het decreet bepaalt het minimum aantal leden en stelt dat één vierde deskundigen moet zijn.

De gecoro in Izegem telt 9 leden, waaronder 5 deskundigen.

Hier kunt u de samenstelling van de gecoro terugvinden.

 

Verslagen

 

14 juni 2017

23 augustus 2017

20 september 2017

4 oktober 2017

28 november 2017

13 december 2017

 

19 februari 2018

14 maart 2018

9 mei 2018

16 oktober 2018

20 november 2018

 

14 mei 2019

3 juli 2019 (installatievergadering)

15 oktober 2019

24 oktober 2019 (superadviesraad)

21 november 2019

3 maart 2020

 

 

 

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons