Organiseren in coronatijd

Organiseren in coronatijden is niet bijzonder simpel. Daarom hebben we voor alle organisatoren en verenigingen alle nuttige informatie hieronder opgelijst.

Lees hier een antwoord op de veelgestelde vragen.

 

Wat kan vanaf 8 juni?

 

 • Alle activiteiten zonder publiek. Denk bijvoorbeeld aan bestuursvergaderingen, repetities, trainingen, …
 • Geen onderscheid tussen professionelen en amateurbeoefenaars
 • Leden en vrijwilligers van je verenigingen worden niet als publiek beschouwd
 • (Contactloze – voor sport en jeugd onder 12 wel met contact) Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband, die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke  kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 20 personen (inclusief de begeleider), zowel binnen als buiten.
 • Eén- of meerdaagse uitstappen. Fietstochten, yogasessies, wandelingen, … het kan, met een maximum groepsgrootte van 20 inclusief de verantwoordelijke wiens taak het is om de afstandsregels in het oog te houden.

Ga bij jullie organisaties niet overhaast te werk. Check welke activiteiten nog specifiek verboden zijn. Check welke veiligheidsprotocollen van toepassing zijn op jouw activiteit. Vertrek in eerste instantie bij de coronagids opgemaakt door Socius en De Federatie, dan zal je al een heel eind zijn. Voor een overzicht van deze gids en alle protocollen kan je terecht op https://www.coronagids.be.

 

Een zaal huren van de stad

Wens je voor één van die activiteiten een zaal te huren van de stad? Dan kan dat zeker via de gekende wegen. Hou er wel rekening mee dat, gezien de afstand die moet bewaard worden, jullie misschien zullen moeten uitwijken naar een andere zaal. We hebben alle zalen opgemeten en een nieuw maximum bepaald op basis van de geldende maatregelen. Goed om te weten is dat we bij de ingang van al onze infrastructuur handgel plaatsten. Maak hier gebruik van. Ook de nodige pictogrammen hangen op. Daarnaast gaan onze poetsdames om hygiënisch absoluut zeker te zijn na elk gebruik toiletten en dergelijke nog eens extra poetsen. Je blijft als vereniging dus verantwoordelijk voor het reinigen van de zaal, maar als gebruiker weet je dat we niks aan het toeval overlaten.

Overzicht zalen

Overzicht sportzalen


Podiumkunstverenigingen kunnen nog niet met alles opstarten. Bepaalde activiteiten vallen immers onder ‘verhoogd risico’. Dit gaat hem over (koor)zang en alles wat leidt tot luid spreken of roepen, alles met blaasinstrumenten en activiteiten waar fysiek contact nodig is zoals bijvoorbeeld bepaalde dansen of in bepaald toneel.

 

Specifiek voor verenigingen die jeugdkampen organiseren: alle vormen van jeugdkampen zijn toegelaten zolang dit in groepen is van 50 (deelnemers en begeleiders). Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is. Ook voor het vervoer van en naar het kamp dienen deze bubbels gerespecteerd te worden.

 

De horeca kan terug opstarten, onder strikte voorwaarden. Dit is eveneens van toepassing op verenigingskantines, werking van het jeugdhuis of uitbating van de toog in de zalen. Deze moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. Voor  kleinere sportkantines  waar maar 1 iemand  bestelt,  kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan  de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.

 

 

Wat kan vanaf 1 juli?

 • Culturele en sportieve activiteiten zonder publiek mogen nog steeds doorgaan zoals hierboven omschreven, maar dan met een maximum van 50 deelnemers.
 • Ook activiteiten met publiek mogen nu terug doorgaan. Denk aan toonmomenten, concerten, optredens, voorstellingen, wedstrijden,... Enkel als het een zittend publiek is en er niet meer dan 200 mensen in het publiek zitten.
 • Voor alles blijft gelden: activiteiten mogen alleen als ze volgens de veiligheidsregels van de toepasselijke sectorgids(en) georganiseerd kunnen worden.
 • Social distancing blijft steeds gelden voor alle activiteiten in de vrije tijd, met uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.

 

Wat kan vanaf 1 augustus?

 • Vanaf dan zouden er ook weer grotere manifestaties (kermissen, dorpsfeesten e.d.) mogelijk zijn, als de coronacijfers gunstig blijven evolueren.
 • Om te beslissen of zo’n manifestatie kan plaatsvinden, zal gebruik gemaakt worden van een ‘Event Risk Matrix’. Dit zal een openbare tool zijn waarmee je een risico-inschatting van je evenement kan maken. Die wordt ontwikkeld door de Karel de Grote Hogeschool en zou tegen 1 juli beschikbaar moeten zijn.
 • Massaevenementen blijven sowieso verboden tot 31 augustus

 

Uiteraard moet bij alles, en dat is ondertussen zeker gekend, rekening gehouden worden met volgende regels:

 • Beperk contact tussen mensen
 • Respecteer de veilige afstand (1.5 meter), voor activiteiten met kinderen onder de 12 jaar hoeven de afstandsregels niet gevolgd te worden.
 • Goede hygiënische reflexen (was je handen zeer regelmatig met water en zeep, nies/hoes in je elleboog, …)
 • Het wordt aanbevolen om je neus en mond te bedekken, dit kan met een comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana.

 

Contact

Dienst VES
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons