Meldingen en Klachten

Wij werken momenteel nog aan een digitaal meldingenloket. Tot het zo ver is kan je via mail of telefonisch bij ons terecht. Daarna zal dat ook kunnen met een digitaal portaal.

Melding openbare weg

put in de weg

Een put in de weg? Een losliggende tegel in het voetpad? Problemen met openbaar groen? Zwerfvuil gezien? Ratten in de tuin?

Meld het allemaal aan onze medewerkers van onze dienst openbare werken .
Zij volgen jouw melding verder op.

 

Melding riolering

  • Verstopt rioolputjeVerstopt rioolputje?
  • Problemen met een ingebuisde gracht?
  • Vragen over aansluiting op de riolering?

De stad is zelf geen eigenaar van de riolering. Je kan problemen bij ons melden, maar het spaart tijd als je rechtstreeks meldt bij INFRAX.


Contacteer de storingslijn 078/35.34.33 (24/24h) (normaal tarief)

Melding straatverlichting

StraatlampDefecte straatlampen melden kan bij INFRAX op het gratis nummer 0800 60 777.

Of gebruik het meldingsformulier van Infrax.

Klachten milieuhinder

Problemen met geluidshinder? Storende abnormale geuren in de straat?  

Klachten kan u melden bij de milieudienst.
Voor dringende meldingen buiten de openingsuren zijn de politiediensten te bereiken (051/26.26.26). Daarnaast kunnen niet-dringende meldingen ook elektronisch ingegeven worden via de website van de politiezone.

 

Ideeën en suggesties

Heb je een idee voor jouw straat of wijk? Een suggestie voor ons beleid? Een nieuw voorstel van dienstverlening (ivm milieu, welzijn, verkeer, etc.)

Je kan al jouw ideeën kwijt bij onze wijkwerker.

Klachten stadsbestuur

Ben je niet correct behandeld door een ambtenaar van het stadsbestuur? Zijn er werken door ons niet goed uitgevoerd? Zijn er fouten gemaakt in een dossier van u?
Laat het ons weten!
Alle klachten worden bij ons geregistreerd en per klacht wordt een klachtenbehandelaar aangesteld. Dat is altijd iemand van het managementteam van de stad. Hij/zij volgt uw klacht verder op en houdt de ombudsdienst op de hoogte.

Aarzel dus niet en mail naar onze ombudsdienst

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Als het sneeuwt en ijzelt, moeten de wegen ook weer berijdbaar gemaakt worden. Daar zorgt de logistieke dienst voor, met de aandacht voor alle weggebruikers. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen voetpaden, fietspaden en autowegen.


De stad vraagt om de voetpaden voor je deur zelf vrij te maken.
Enkele tips:

  • Strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect.
  • Ruimen doe je het best met een sneeuwschop of met een harde borstel of aftrekker.
  • Verplaats het probleem niet naar het fietspad. Maak hoopjes sneeuw aan op de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes.
  • Zout heeft pas effect wanneer het ingelopen is. Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan aanvriezen.
  • Giet bij vriesweer nooit water op de stoep.
  • Wacht om je auto te wassen tot het dooit.
  • Wees solidair met je buren als zij zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen.

Foto van besneeuwde Grote Markt in IzegemDe fietspaden en autowegen worden vrijgemaakt door de eigen diensten.
In eerste instantie worden de drie centrumbruggen gestrooid (wegenis, fiets- en voetpaden) en vervolgens de invalswegen (wegenis en fietspaden). Daarna worden de zogenaamde ringwegen (Kortrijksestraat, Hondekensmolenstraat, Vlietmanstraat en Dirk Martenslaan) en de voornaamste ontsluitingswegen behandeld. Geleidelijk aan komen dan de verbindingswegen aan de beurt. In principe worden landelijke wegen en (kleinere) binnenstraten niet gestrooid.

Contact

Openbare Werken
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.71 Contacteer ons

Milieudienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.19 Contacteer ons

Ombudsdienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.66 Contacteer ons

Wijkwerk
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.83